Referencie na prvom mieste

My sa našou prácou radi pochválime. Tu nájdete prehľad našic prác.

AssiDomän, a.s. Štúrovo

 • obnova náterov potrubného mosta
 • obnova náterov kotolne K5
 • obnova náteru budovy Drevosekáreň

 

Kappa, a.s. Štúrovo

 • obnova náterov konštrukcií dopravných ciest
 • obnova náterov oceľových prvkov objektu Regenerácie
 • obnova náterov oceľových nádrží ČOV
 • obnova náterov plynových potrubí
 • výmena okien objektu Regenerácie

 

M-PROFEX, s.r.o. Bratislava

 • zváracie práce vo výškach

 

PM Zbrojníky, s.r.o. Levice

 • obnova fasády
 • náter administratívnej budovy Zbrojníky
 • obnova exteriéru a interiéru
 • obnova fasády a náter budovy ČOV Zbrojníky
 • Obnova fasády a náter administratívnej budovy prevádzky Géňa

 

Evanjelicky farský úrad Jabloňovce

 • obnova fasády a interiéru Ev. kostolu Jabloňovce

 

Tepelná elektráreň Karviná ČR

 • obnova náterov na oceľových konštrukciacach v objekte elektrárne

 

TRADE STAV spol, s.r.o. Bratislava

 • obnova náterov oceľových konštrukcií
 • obnova náterov na mostovom žeriave v objekte Hriňová
 • obnova výrobnej haly, nátery oceľových konštrukcií a kancelárií

 

BYTOVÝ PODNIK MESTA Štúrovo

 • obnova fasády a nátery bytových jednotiek mesta Štúrovo

 

MLYN Štúrovo, a.s.

 • obnova náterov na Vítkovyckých silách
 • obnova strechy na starom mlyne

 

SLUŽBYT Levice, s.r.o.

 • špárovanie budovy a oprava omietky

 

OSBD Levice

 • oprava fasády a špárovanie budovy

 

V.N.M. spol, s.r.o. Levice

 • náter a montáž telekomunikačného stožiaru Malatíny

 

VERTIKAL PLUS – Považská Bystrica

 • oprava omietky
 • maliarské práce

 

BERTO, s.r.o. Vysoká pri Morave

 • náter konštrukcie

 

SMURFIT KAPPA, a.s. Štúrovo

 • oprava omietky na kotolni

 

PDC Sopl, s.r.o. Levice

 • náter konśtrukcie stavb EBC – EUROPA Banská Bystrica

 

SPRAVOBYT Levice

 • špárovanie a oprava omietky na bytovkách v meste Levice

 

ADATO, s.r.o. Levice

 • nátery konštrukcií a potrubia na plynovej kotolni v priemyselnom parku Géňa

 

PV Mont, s.r.o. Levice

 • nátery konštrukcií na plynovej kotolni v priemyselnom parku Géňa

 

ZF Levice, s.r.o.

 • opravné nátery strojov vo výrobnej hale

 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Levice

 • oprava omietky a nátery fasády

 

BYT – CENTRUM, s.r.o. Levice

 • opravný náter fasády na budove – predajňa nábytku Želiezovce
 • opravný náter fasády na budove – predajňa nábytku Levice

 

Kontaktné údaje

Evermont – Štefan Baboš

Adresa :
kpt. J. Nálepku 93
943 01 Levice

Tel. : +421 905 137 280
IČO : 41771656
DIČ : 1049577540

Mapka